Zpět na obsah

ETICKÝ KODEX

1.ASOCIACE A ETICKÝ KODEX

1.1Asociace poskytovatelů nebankovních úvěrů

Asociace poskytovatelů nebankovních úvěrů, z.s. (dále jen „APNÚ“) je sdružení zastupující zájmy právnických osob poskytujících v České republice nebankovní spotřebitelské úvěry. Spotřebitelským úvěrem je odložená platba, peněžitá zápůjčka, úvěr nebo obdobná finanční služba poskytovaná nebo zprostředkovaná spotřebiteli dle zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru (dále jen „ZSÚ“).

1.2Cíle Etického kodexu

Cílem Etického kodexu (dále jen „Kodex“) je definovat standardy „správné praxe“, etické normy chování při poskytování nebankovních úvěrů a zajistit, aby členové APNÚ tyto zásady dodržovali. Kodex zajišťuje nad rámec příslušných zákonů ochranu zákazníků, kteří dostali úvěr či zvažují podání žádosti o úvěr u členské organizace. Zákazníkem dle Kodexu se rozumí spotřebitel podle ZSÚ.

Cílem Kodexu je:

  • napomáhat prosazování korektních vztahů na nebankovním finančním trhu a zlepšit jejich úroveň;
  • podpořit rozvoj služeb na nebankovním finančním trhu;
  • napomáhat zákazníkům porozumět nebankovním finančním službám;
  • zvyšovat ochranu zákazníků jako spotřebitelů; a
  • posílit obecnou důvěru v nebankovní finanční trh.

Dodržování Kodexu je známkou serióznosti poskytovatele nebankovních úvěrů. Signalizuje veřejnosti, že členové APNÚ jsou spolehliví, spravedliví a při poskytování úvěrů dodržují zásady společenské odpovědnosti.

Kodex zahrnuje zásady spravedlivých tržních postupů a odpovědného poskytování úvěrů, které zajišťují, aby byly zájmy zákazníků chráněny a aby členové dodržovali standardy kvality. Členové APNÚ jsou zavázáni dodržovat standardy uvedené v tomto Kodexu a APNÚ sleduje jejich plnění tak, jak je v Kodexu stanoveno.

Zveřejnění Etického kodexu

APNÚ a její členové budou zákazníky informovat o existenci Kodexu na svých internetových stránkách a zajistí, aby byl volně a okamžitě k dispozici každému, kdo požádal o úvěr či zvažuje podání žádosti o něj u některého z členů APNÚ. Detaily o členech APNÚ budou k dispozici na internetové stránce APNÚ nebo na vyžádání.

Členové se zavazují písemně potvrdit, že jsou členy APNÚ a že se vždy, když si zákazník bere úvěr, řídí Kodexem APNÚ. Toto potvrzení je poskytováno vždy, když o to zákazník požádá.

Členové APNÚ budou na svých internetových stránkách společně s odkazem na internetovou stránku asociace uvádět logo APNÚ, čímž potvrdí své členství v APNÚ a dodržování postupů a směrnic přijatých APNÚ.

1.3Sledování a dodržování závazků

Členové APNÚ jsou povinni dodržovat správné postupy uvedené v Kodexu. Členové jsou pravidelně kontrolováni, pokud jde o dodržování jejich závazků, a musí každoročně předkládat zprávu o dodržování svých závazků jako podmínku členství v APNÚ.

Členové jsou povinni informovat zástupce řídícího orgánu APNÚ o všech případných pochybeních, která mohou nepříznivě ovlivnit dobré jméno APNÚ nebo sektor nebankovních úvěrů. APNÚ bude zaznamenávat všechna nahlášená porušení tohoto Kodexu.

Nedodržení zásad uvedených v Kodexu může vést k tomu, že člen dostane písemné varování, žádost o písemné vysvětlení či že bude vyzván, aby příslušný problém objasnil vedení APNÚ. Nejpřísnější sankce, kterou může APNÚ uvalit, je přerušení či ukončení členství v APNÚ. V případě vyloučení z APNÚ budou o této události informovány příslušné regulační a dozorové orgány v předmětném odvětví.