Zpět na obsah

ETICKÝ KODEX

7.ZMĚNY KODEXU

7.1
Dozorčí rada APNÚ může provést změny tohoto Kodexu, pokud to bude vhodné. Změny musí schválit většina členů dozorčí rady;
7.2
členové APNÚ dostanou písemné oznámení o změnách Kodexu alespoň 30 dnů před tím, než změny vstoupí v platnost.